Więźba dachowa

Stawianie konstrukcji drewnianej na budynku wielorodzinnym.